Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2023

VẬT LÝ TRỊ LIỆU ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng máu ở hệ thống tĩnh mạch bị ứ lại ở chân, không đi lên tĩnh mạch chủ để trở về tim như bình thường. Tình trạng này làm tăng áp lực thủy tĩnh trong lòng tĩnh mạch khiến tĩnh mạch giãn ra. Nếu không được can […]