Monthly Archives: Tháng Năm 2024

PHÒNG KHÁM VĨNH ĐỨC TRANG BỊ MÁY REOXY PHỤC VỤ TRỊ LIỆU HÔ HẤP CHO BỆNH NHÂN

TIN VUI! TIN VUI! Với mục tiêu xây dựng một cơ sở điều trị chất lượng cao, cùng với sứ mệnh hết lòng phục vụ vì bệnh nhân, Phòng khám Vĩnh Đức nay đã trang bị thêm thiết bị y tế trị liệu hô hấp điều trị cho bệnh nhân. PHÒNG KHÁM VĨNH ĐỨC luôn […]