Top 100 bệnh viện tốt nhất thế giới của năm 2020

Newsweek là một trong những tạp chí có uy tín của Mỹ được phân phối trên toàn quốc và quốc tế với 12 ngôn ngữ khác nhau. Trong lĩnh vực y tế, Newsweek đưa tin về những tiến bộ khoa học trong y học, những cải tiến để chăm sóc sức khoẻ tốt hơn. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Newsweek hợp tác với công ty nghiên cứu dữ liệu toàn cầu Statista xếp hạng các bệnh viện hàng đầu tại 21 quốc gia phát triển trên thế giới.

Newsweek là một trong những tạp chí có uy tín của Mỹ được phân phối trên toàn quốc và quốc tế với 12 ngôn ngữ khác nhau. Trong lĩnh vực y tế, Newsweek đưa tin về những tiến bộ khoa học trong y học, những cải tiến để chăm sóc sức khoẻ tốt hơn. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Newsweek hợp tác với công ty nghiên cứu dữ liệu toàn cầu Statista xếp hạng các bệnh viện hàng đầu tại 21 quốc gia phát triển trên thế giới.

Newsweek hợp tác với công ty nghiên cứu dữ liệu toàn cầu Statista xếp hạng các bệnh viện hàng đầu tại 21 quốc gia phát triển trên thế giới

 

Theo cách xếp hạng của Newsweek, 50 bệnh viện đầu tiên trong Top 100 được xếp hạng theo thứ tự từ hạng 1 đến hạng 50, 50 bệnh viện còn lại không xếp theo thứ tự hạng mà được xếp theo mẫu tự ABC:

 

Top 10 bệnh viện hàng đầu:

 

 

Từ hạng 11 đến hạng 50:

 

50 bệnh viện còn lại trong Top 100 (theo thứ tự ABC):

Hotline: 0909 45 43 47
Close