Vĩnh Đức - Yêu Thương

Thực hiện tinh thần “Bệnh nhân là người nhà của nhân viên Vĩnh Đức”, giúp bệnh nhân xóa bỏ cảm giác cô đơn khi sống xa nhà, xây dựng tiếng cười lạc quan khi điều trị bệnh, Phòng khám PHCN Vĩnh Đức đã tổ chức chương trình “Tạo gắn kết, thêm yêu thương” cho các bệnh nhân nội trú. Các bệnh nhân đã tham gia chương trình giải trí vui tươi, được trải nghiệm những tiếng cười và được nhận những giải thưởng tinh thần.

Hãy cùng xem qua những hình ảnh của chương trình được thực hiện tại Phòng Khám Vĩnh Đức .