Phòng khám Vĩnh Đức tiếp nhận các bệnh nhân đến điều trị vào tất cả các ngày trong năm, và các dịp lễ tết.

Phòng khám Vĩnh Đức tiếp nhận các bệnh nhân đến điều trị vào tất cả các ngày trong năm, và các dịp lễ tết.

Trung Tâm PHCN VĨNH ĐỨC vẫn hoạt động bình thường trong dịp lễ 30/04/2016 và 01/05/2016

Đón tiếp bệnh nhân từ 6h30 đến 21h00.