Ngày 26/07/2016 hân hạnh tiếp đón hiệp hội vật lý trị liệu - phục hồi chức năng ở Hàn Quốc.

Để thực hiện Sứ mệnh điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn, Phòng khám PHCN Vĩnh Đức luôn mở rộng áp dụng các kỹ thuật điều trị vật lý trị liệu hiện đại cho các bệnh nhân. Phòng khám thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia Phục hồi chức năng hàng đầu thế giới.

Ngày 26/07/2016 Phòng khám PHCN Vĩnh Đức tiếp đón Hiệp hội vật lý trị liệu - phục hồi chức năng  Hàn Quốc, bước đầu triển khai chương trình hợp tác phát triển chuyên môn Vật lý trị liệu giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong buối làm việc, Hiệp hội vật lý trị liệu - phục hồi chức năng Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ phát triển thiết bị và kỹ thuật điều trị mới cho Phòng khám Vĩnh Đức. Trong tháng 9/2016, Hiệp hội sẽ cử chuyên gia vật lý trị liệu sang đào tạo Phòng khám Vĩnh Đức, đồng thời tiếp nhận kỹ thuật viên sang tu nghiệp tại 3 bệnh viện lớn tại Seul.