Ngày 25/06/2016 Phòng khám Vĩnh Đức đã ghi nhận bệnh nhân điều trị thứ 30.000 và bệnh nhân khám mới thứ 4.000 trong 6 tháng đầu năm 2016.

Nhân dịp này Vĩnh Đức đã tri ân bệnh nhân với những bó hoa tươi thắm và mong bệnh nhân sớm lành bệnh
 

Ảnh của Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Vĩnh Đức.

 

 

Ảnh của Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Vĩnh Đức.