Chúc mừng Phòng khám Vĩnh Đức trở thành hội viên Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM.

Phòng khám PHCN Vĩnh Đức đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM để mở rộng phạm vi điều trị, tăng cường hợp tác đa phương trong và ngoài nước. Với việc hợp tác trong cùng lĩnh vực mà Hiệp hội mang lại, Vĩnh Đức sẽ được phát triển hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho quý bệnh nhân.

Ảnh của Trung Tâm Vĩnh Đức.

Ảnh của Trung Tâm Vĩnh Đức.