Phòng khám PHCN Vĩnh Đức đã triển khai chương trình "BỆNH NHÂN MAY MẮN HÀNG NGÀY".

Kể từ 1/7/2016, các bệnh nhân có số thứ tự 100, 200, ….đến điều trị tại Phòng khám PHCN Vĩnh Đức sẽ được tặng quà kỷ niệm. Các bệnh nhân thứ 500, 1000, … sẽ được nhận quá rất đặc biệt. Chương trình đã tạo niềm vui bất ngờ hàng ngày cho bệnh nhân đến điều trị.

Phòng khám PHCN Vĩnh Đức chúc mừng BN Lê Thị Nhàn sinh năm 1960 ở Lâm Đồng là bệnh nhân may mắn trong ngày đầu triển khai Chương trình. 

Chúc mừng cô, chúc cô thêm sức khỏe và mau hết bệnh.

Ảnh của Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Vĩnh Đức.

 

Ảnh của Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Vĩnh Đức.