Cảm ơn Phòng Khám Đa Khoa Vĩnh Đức - Bé Kiến Hào

Bé Nguyễn Kiến Hào - 10 Tuổi bị căng cơ cột sống cổ 1 năm nay, đã điều trị rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Sau 5 ngày điều trị tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Vĩnh Đức kết quả điều trị đã giảm 90%.